Mørke vegljos

Vegljosa i Kvinnherad kommune er Kvinnherad kommune sitt ansvar, men dei respektive kraftlaga utfører vedlikehaldet.

KVINNHERAD KOMMUNE VIL IKKJE UTFØRA VEDLIKEHALD PÅ KOMMUNALE VEGLJOS INNTIL VIDARE. FOR FEIL KONTAKT KOMMUNEN PÅ

TLF 534 83 100.

Vi er takksame for hjelp frå publikum til å melde frå om veglys som ikkje verkar.

Etter avtale med Kvinnherad kommune blir ikkje enkelt lyspunkt utbetra omgåande, men blir skifta når det er registrert fleire feil i same område eller ved rutinekontroll av gatelysanlegga.

I feilmeldingsskjema blir du beden om å oppgi telefon og feilmeldar. Dette er for å gje montørane frå Kvinnherad Energi AS har nokon å kontakte om dei er i tvil. Veglys sløkker ved hjelp av fotocelle når det vert lyst, dette gjer at det er ikkje lett å sjå kva lys som ikkje verkar. Fleire sortar feil kan gje mørke lys.

Send skjema