Straumstansar 16 mars

Følgande straumstansar grunna vedlikehald er varsla torsdag 16 mars:

- mellom kl 09.30 og 10.00for kundar tilknytt SVELLAND trafo. 

- mellom kl 10.30 og 10.45for kundar tilknytt VIKA trafo.  

- mellom kl 09.00 og 10.00for kundar tilknytt RØSSLAND trafo. 

- mellom kl 13.00 og 14.00for kundar tilknytt RABBEN trafo.  

- mellom kl 11.00 og 11.30for kundar tilknytt SVINAHAUGEN trafo.

Tilknytta kundar varsla per sms, innkopling utan varsel.