Straumstansar måndag 31.august

Det blir straumstans for kundar tilknytt trafoane frå VIK til SUNDE i MATRE MÅNDAG 31.08.2015 pga vedlikehald, mellom kl.10.00 og kl.14.00.  Innkopling utan varsel.

Det blir straumstans for kundar tilknytt trafoen HAMMARHAUG MÅNDAG 31.08.2015 pga vedlikehald, mellom kl.12.00 og kl.12.30.

Det blir straumstans for kundar tilknytt trafoen BERGE MÅNDAG 31.08.2015 pga vedlikehald, mellom kl.13.00 og kl.13.30.

Det blir straumstans for kundar tilknytt trafoen TROVIK MÅNDAG 31.08.2015 pga vedlikehald, mellom kl.13.30 og kl.14.00.