Informasjon om automatiske strømmålere (AMS)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at det skal innføres automatiske strømmålere (AMS) i Norge innen 01.01.2019

Vi startar utskiftinga av målerene i september 2017, og planen er at vi skal vera ferdig i starten av 2018.

Installasjon_familie.jpg

For å nå fristen som er satt av NVE har Kvinnherad Energi valgt å bruke et firma som heter OneCo til å foreta montering av de nye målerne.

Når målerbytte nærmer seg i et planlagt område vil Kvinnherad Energi senda ut eit kundebrev med informasjon om den nye måleren. Deretter vil kvar enkelt kunde motta eit bookingbrev fra OneCo for nærmare avtale om tidspunkt av sjølve målerbyttet.

Les meir om korleis vi oppgraderer straummålaren din her

 

Når får eg automatisk straummåler?

Alle skal få ny straummålar innan 1. januar 2019. Når vi kjem til deg avheng av kor du bor. Planen for utskiftninga ser slik ut:

Detaljplanlegging er ikkje ferdig, ila første halvdel av august.