Viktig melding i samband med stormen "Karl"

Dersom det vert oppdaga feil i luftlinjenettet, er det viktig at dette vert meldt inn til nettselskapet snarast råd. Ring vakttelefon 975 65 060.

Frå DSB har vi mottatt følgjande melding som går på persontryggleik i samband med luftlinjenettet.

  • Leidningar som har falt ned må ikkje rørast og ein må halda god avstand
  • Tre og andre gjenstandar som ligg øve leidningane må ikkje rørast og ein må halda god avstand 
  • Berøring av leidningar og trær/gjenstandar i berøring med leidningar kan være livsfarleg
  • Nett- og kraftselskap må varslast, dersom ein kjem over slike tilfelle

 

Nett: hoø