Ni brannar kvar dag

Frå DSB

Det har omkomme 979 personer i brann sidan år 2000. I same periode har det vært 56 000 bygningsbrannar. 1. desember er Røykvarslarens dag med tid for bytte av batteri og testing.


Eldre og pleietrengande, personar med nedsett funksjonsevne og rusmisbrukarar er spesielt utsatt. Tall frå DSB viser at 75 prosent av de som omkomme i brann er i disse gruppene.

- Risikoutsette grupper kan være vanskelige å nå med vanlig informasjon. Derfor er vi avhengige av at de pårørande tar et ekstra ansvar. Sjekk om dine nærmaste har røykvarslar som fungerer og om dei har behov for en komfyrvakt, seier direktør Cecilie Daae i DSB.

Røykvarslarens dag 1. desember markerer starten på kampanjen Aksjon bustadbrann. I perioden 6.-8. desember får opp mot 40 000 husstandar over hele landet besøk av brann- og feiarvesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbod om en enkel kontroll av brannsikkerheten i bustaden. DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen "Aksjon boligbrann", mens representantar frå brann-/feiarvesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den lokale gjennomføringa.

- Halvparten av alle bustadbrannar oppstår om natta, og du har kun få minuttar på deg til å komme deg ut av huset. Du bør kople røykvarslarane samen, slik at alle varslarane piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel dersom ein brann starter i kjellaren og du søv i andre etasje. Det kan være med på å redde livet ditt og din familie, seier Daae.

Alle bustader skal ha røykvarslarar eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha minst ein varslar i kvar etasje. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når dørene mellom romma er lukka.

- Røykvarslarane bør testast jevnlig og kvar gang du har vært bortreist over lengre tid. Gjør det til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er Røykvarslarens dag. Det er også en fordel å støvsuge den jevnleg. Det aukar varslarens levetid, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

"Aksjon boligbrann" er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannførebyggjande arbeid målretta mot risikoutsette grupper.

På sikkerhverdag.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrar brannsikkerheten. Følg også "Aksjon boligbrann" på Facebook.

Kvinnherad

Ynskjer du besøk av brannvern og eltilsyn (DLE) for kontroll av brannsikringstiltaka dine og din bruk av elektrisk straum, er det mogeleg å få gratis kontroll i perioden 5. til 7. desember.  Meld deg på til Øyvind Ousdal ved Kvinnherad brannvern på mobil 970 74 594

nett:hoø